Karrebæk Idrætsforening

Formand Louis

Formand Louis Holm Kristensen

2014 har været et rigtig godt år for Karrebæk Idrætsforening! Vores vision blev til virkelighed med indvielse af vores aktivitetsareal den 5. september 2014, hvor borgmester Carsten Rasmussen klippede snoren. Der var repræsentanter fra Næstved Kommune, DBU, Nordeafonden, Karrebæk fodboldvenner, Trælleborgfonden, Humlehaven og mange andre sponsorer, samt fra lokalområdet. Det blev en stor dag, hvor der var aktiviteter på alle baner. Bl.a åbnede Hyllinge og Karrebæk Skole multibanen med en god fodboldkamp.
DBU erklærede indvielsen for én af de bedste i 2014, og har efterfølgende brugt billeder fra dagen som landsdækkende promovering. – Det kan vi godt være stolte af i foreningen!
Der skal lyde en stor tak til alle, som har været med til støtte vores projekt og har gjort det muligt at etablere dette fantastiske område.

Den 11. december 2014 havde idrætsforeningen 75 års jubilæum med reception i klubhuset. Her fik vi besøg af repræsentanter fra DGI, DBU, NIU, Næstved Kommune, tidligere formænd, Karrebæk Fodboldvenner samt folk fra lokalsamfundet.

En idrætsforening er vigtig for et lille lokalsamfund. Den er med til at binde folk sammen på tværs af alder og give gode fælles oplevelser både sportsligt og socialt. Derfor er den lokale opbakning altid kærkommen og gode forslag til nye spændende aktiviteter er også altid velkommen.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle os og starte nye aktiviteter i foreningen. Vi har bl.a. forenings-fitness i tankerne, som vil være til glæde for alle foreningens medlemmer og lokalsamfundet. Det gamle cafeteria på hallens 1.sal kunne være en mulig placering for dette.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle for den store frivillige indsats i foreningen. Det gælder både trænere, ledere, bestyrelser og andre som arbejder for foreningen. Uden jeres hjælp kunne vi som forening ikke overleve og have det fine niveau som vi har. Den tid som bruges kommer alle vores medlemmer til gode!

Jeg håber, alle får en god sommer. – På glædeligt gensyn i den nye sæson!

Med venlig hilsen
Louis Holm Kristensen