Generalforsamling

Forenings højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden den 15. marts og indkaldes skriftligt/ annonceres med angivelse af dagsorden 21 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

På den ordinære generalforsamlingen behandles følgende:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Aflæggelse af hovedbestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af hovedbestyrelsens reviderede regnskab
  4. Forelæggelse af aktivitetområdernes beretninger og reviderede regnskaber
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Godkendelse af aktivitetområdernes gruppeledelser
  8. Valg af hovedbestyrelse m.m.
  9. Eventuelt

Herunder findes referater fra tidligere generalforsamlinger:
pdf

 

Vedtægter for Karrebæk Idrætsforening:

Klik her for vedtægter
Klik her for at se vedtægter.