Generalforsamling

Karrebæk Idrætsforening indkalder til ordinær generalforsamling Onsdag den 6 marts 2019 kl. 19.00 i Hallens Cafeteria Dagsorden ifølge foreningens vedtægter Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før På bestyrelsens vegne Formand Louis Holm Kristensen