Generalforsamling

Karrebæk Idrætsforening indkalder til ordinær generalforsamling Onsdag den 11 marts 2020 kl. 19.00 i Hallens Cafeteria Dagsorden ifølge foreningens vedtægter Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før På bestyrelsens vegne Formand Louis Holm Kristensen