Generalforsamling

Karrebæk Idrætsforening indkalder til ordinær generalforsamling
Onsdag den 11 marts 2020 kl. 19.00 i Hallens Cafeteria
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest 14 dage før

På bestyrelsens vegne
Formand
Louis Holm Kristensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.