Ny revisor

Da den ene af vores revisorer holder ved generalforsamlingen den 11 marts 2020 søger vi en som kunne tænke sig at være med til at løse denne opgave sammen med vores nuværende revisor Søren Knudsen. Arbejdet består i at reviderer regnskaber for hovedforeningen, gymnastik, skytter, løb, fodbold og gymnastik. En opgave som foregår sidst i...

Ny formand fra 2021

Da jeg nu har været formand for hovedforeningen siden 2013, vil jeg tillade mig at træde tilbage som formand ved generalforsamlingen 2021. Derfor søger vi en ny formand, en som kunne tænke sig at videreudvikle vores forening, være bindeled mellem grupperne, være kontakten udadtil til DGI, Kommuner, Fonde, andre foreninger. Vi er en forening i...

Nyt fra formanden

Godt nytår til alle, så er året 2019 gået, hvor der er sket mange spændene ting i vores forening Vi har i samarbejde med De Hvide Svaners aktivitetsforening afholdt Danmarks dejligst og Værtens mindste Broløb, begge aktiviteter med stor succes. Danmark dejligst havde omkring 13000 besøgende og Broløbet med ca. 700 deltagere til de forskellige...