Generalforsamling

Karrebæk Idrætsforening indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag den 8 Juni kl. 19.00 i Hallens cafeteria Dagsorden ifølge foreningens vedtægter Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før Tilmelding til generalforsamlingen nødvendig via knappen nedenunder. På bestyrelsens vegne Formand Louis Holm Kristense