Generalforsamling

Karrebæk Idrætsforening indkalder til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 8 Juni kl. 19.00 i Hallens cafeteria
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest 14 dage før
Tilmelding til generalforsamlingen nødvendig via knappen nedenunder.

På bestyrelsens vegne
Formand
Louis Holm Kristense