Ordinær generalforsamling

Der bliver afholdt ordinær generalforsamling onsdag d. 16 marts 2022 kl 19.00 i Cafeteriet, dagsorden i følge vedtægter. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage. før.