Ny sæson for kroket

Onsdag d. 20 april starter den nye sæson for kroket. Vi spiller på fodboldbanerne ved Karrebæk Skole hver onsdag kl 13.30 til ca. 16.30. Kroket er et sjovt og taktisk spil. Hvis du er til frisk luft og hjernegymnastik, så kom og prøv at spille. Vi lægger stor vægt på hygge og samvær. Alle er...

Hallen er lukket

Da Karrebæk hallen er en kommunal hal følger idrætsforeningen skolens lukkedage så derfor er hallen lukket fra den 22 december 2021 til 5 januar 2022, hvor skolen holder juleferie og igen den 12 februar 2022 til 20 februar 2022 begge dage incl. Der har skolen vinterferie. Med venlig hilsen Formanden

Generalforsamling

Karrebæk Idrætsforening indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag den 8 Juni kl. 19.00 i Hallens cafeteria Dagsorden ifølge foreningens vedtægter Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før Tilmelding til generalforsamlingen nødvendig via knappen nedenunder. På bestyrelsens vegne Formand Louis Holm Kristense

Nyt fra formanden

Så er året 2020 gået det har været et anderledes år som har givet store udfordringer i tilrettelægning af træningen, men som jeg syntes alle grupper har gjort en kæmpe indsats for at vi kom igennem, det skal i have tak for. Vi må jo konstanter at det ikke er overstået endnu, da vi står...

E-Sport træner søges

Som folk nok kan huske, så holdte vi her i idrætsforeningen for et godt stykke tid siden, et møde hvor folk kunne møde op hvis de var interesseret i at gå til E-Sport. Efter dette møde har vi så arbejdet hårdt på at få sat det på benene, med alt fra lokaler, til maskiner som...

Al aktivitet bliver indstillet

Da der den 12 marts er kommet udmelding fra DIF og DGI om at al indendørs og udendørs aktivitet skal aflyses, er vi som forening nød til at bakke op og aflyse alle aktiviteter både indendørs og udendørs. Karrebæk skole lukker også så der er ikke adgang til hallen. Dette gælder indtil den 29 marts.

Ny revisor

Da den ene af vores revisorer holder ved generalforsamlingen den 11 marts 2020 søger vi en som kunne tænke sig at være med til at løse denne opgave sammen med vores nuværende revisor Søren Knudsen. Arbejdet består i at reviderer regnskaber for hovedforeningen, gymnastik, skytter, løb, fodbold og gymnastik. En opgave som foregår sidst i...