Generalforsamling

Karrebæk Idrætsforening indkalder til ordinær generalforsamling Onsdag den 6 marts 2019 kl. 19.00 i Hallens Cafeteria Dagsorden ifølge foreningens vedtægter Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før På bestyrelsens vegne Formand Louis Holm Kristensen

Nyt fra formanden

Så er 2018 gået på held og et nyt år er startet, hvordan er det så gået. Jeg syntes der sker mange ting i vores forening, det gælder i alle afdelinger hvor der udføres et stort arbejde både fra trænere, holdledere men også bestyrelser. Det er dejligt når man kommer rundt og se den gejst…

Fyrværkerisalg

Som noget nyt sælger vi i år fyrværkeri, så køb årets fyrværkeri hos Karrebæk Idrætsforening og Aktivitetsforeningen De Hvide Svaner. Derved er du med til at støtte ungdommen Salg og udlevering: Parkeringspladsen De Hvide Svaner Åbningstider: Torsdag den 27 december 14.00-18.00 Fredag den 28 december 14.00 – 18.00 Lørdag den 29 december 12.00 – 19.00…