Handelsbetingelser

Følgende gælder for alle handler mellem Karrebæk Idrætsforening (CVR-nr.: 32132367) og medlemmer af Karrebæk Idrætsforening.
For at indbetale kontingent m.m., skal medlemmet være over 18 år.
For medlemmer under 18 år kan forældre foretage indbetalingen. Forældre kan ligeledes indbetale til medlemmer over 18 år.

Betaling
Du kan betale med Dankort og e-Dankort.
Kontingent kan betales forud eller senest efter 2 træningsgange. Ved forudbetalt kontingent er man sikret en plads på det pågælgende hold. Deadline for indbetaling oplyses på hjemmesiden.
Ved fortrydelse refunderes kontingenten kun efter 2. træningsgang.
Ved senere start betales kontingent senest 6 dage efter start – kontingenten refunderes ikke.
Ved overdragelse til inkasso vil medlemskab af Haverslev Idrætsforening blive deaktiveret, indtil udestående restancer er blevet betalt.

Ordrebekræftelse og kvittering
Straks efter indbetaling via vores hjemmeside er det muligt at udskrive en kvittering fra betalingsvinduet.

Reklamationsret
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er medlemskab af Karrebæk Idrætsforening ikke omfattet af en reklamationsret. Det er dog muligt at klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, der findes uhensigtsmæssige.
Alle klager vil blive taget til efterretning i bestyrelsen.

Forbehold og priser
Vi forbeholder os retten til at ændre kontingent på hold i foreningen til sæsonstart ved både sommer- og vintersæson. Vi tager forbehold for tryk/taste-fejl.
Der er mulighed for tilmelding, så længe der er plads på det pågældende hold/aktivitet.
Alle priser der oplyses er i danske kroner. Kontingentet er momsfrit og der tillægges ikke gebyr eller andet til den oplyste pris.

Fotografering
Der fotograferes til diverse arrangementer og i enkelte tilfælde også til træninger. Fotos bruges på hjemmesiden og i PR øjemed. Hvis man ikke ønsker dette, skal der tages kontakt til Karrebæk Idrætsforenings bestyrelse.

Aftaleperiode
Medlemskabet løber i den forudbetalte periode og fornyes ikke automatisk.

Behandling af personoplysninger
Karrebæk Idrætsforening har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Karrebæk Idrætsforening indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
De personoplysninger der behandles er navn, adresse, fødselsdag og e-mail adresse.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Karrebæk Idrætsforening som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende.
Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om;
1.Hvilke oplysninger der behandles,
2.Behandlingens formål,
3.Hvem der måtte modtage oplysningerne samt
4.Hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Karrebæk Idrætsforening gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.