Ordinær generalforsamling

Der bliver afholdt ordinær generalforsamling onsdag d. 15 marts 2023 kl 19.00 i Cafeteriet, dagsorden i følge vedtægter. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage. før.